Affärsidé och vision

Tuve Måleris affärsidé är att utföra måleriarbeten samt ge våra kunder råd i tekniska och kvalitetsmässiga frågor inom hela vårt yrkesområde


Vision
Vision

Vår vision är att långsamt växa oss större och starkare med en till två nyanställda per år och samtidigt öka omsättningen. Vi vill öka vår kundkrets men samtidigt behålla och värna våra nuvarande kunder, det gäller både inom entreprenad- och servicesidan.