Vårt team

Jukka Mattila, Esa Oksanen och Pasi Oksanen bildade tillsammans Tuve Måleri år 1990. Utöver grundarna består företaget av cirka tjugo målare samt två personer som arbetar med ekonomi och kvalitetsfrågor. 

Läs mer om Tuve Måleri här