Vårt team
VI ÄR HÄNGIVNA ATT HJÄLPA DIG

Jukka Mattila, Esa Oksanen och Pasi Oksanen bildade tillsammans Tuve Måleri år 1990. Utöver grundarna består företaget av cirka tjugo målare samt två personer som arbetar med ekonomi och kvalitetsfrågor. 

Jukka Mattila Direktör
Esa Oksanen Suppleant
Pasi Oksanen Suppleant

Läs mer om Tuve Måleri här